Na sebe navazující komiksy, které se snaží na osnově Odyssey vyprávět cestu putování našeho školství k počítačům… a od nich zase zpátky k člověku.

Směsice filosofických úvah pomocí kterých se autor snažil vyrovnat se svou každodenní pracovní aktivitou  (tj. s propagací moderních výukových technologií a IT ve školní výuce). Tvorbou těchto komiksů se chtěl vy(z)povídat z pocitu „ďáblova advokáta“ a nahlédnout na téma z většího odstupu. V díle je popsáno několik „odvrácených tváří“ implementace ICT do lidských životů, na které je v dnešní době nadšení a optimismu z nových technologií málo poukazováno.

Připomeňme si různé způsoby varování, která nacházíme ve starověkých dílech, pracujících se symbolikou cesty a putování. Vzpomeňme na zásady předběžné opatrnosti, které k nám zaznívají z legend a mýtů, na jejichž četbu nemá již člověk v době instantní informace čas… Vydejme se na učitelskou Odysseu do digitálního světa.

Anotace: První díl putování bárky českého školství bouřlivými vodami vědeckotechnické revoluce. Stručný náhled do historie našeho školství. Bylo nebylo… vše ideální?

Kapitoly: Škola; Žáci; Učitelé; Nový věk individualizace (a individualit), Komenský by zíral; Vítr ze severu; Svět učí

Forma: Lehce ironická, rádobyvtipná.

Anotace: Historie příchodu informatiky do českých škol. Když se začal zvedal vítr…

Kapitoly: Informační revoluce; Dějiny PC v českých zemích; Počítačoví domorodci; Rozšířená realita.

Forma: Lehce ironická, rádobyvtipná. Dějinný pohled na celkem nedávnou historii.

Anotace: Krátké zamyšlení nad možnými podobami budoucnosti školství pod vlivem ICT.

Kapitoly: Welcome to Bett(er) World; V bouři změn; Hlasy Sirén.

Forma: Silně ironická, rádobyvtipná spíše futuristická. Obsah závažnější…

Anotace: Komiks o tom, jak bouře změn přinesla ztroskotání – a co z toho vzešlo.

Kapitoly: Svobodná praxe a praktická svoboda; Svoboda a CML; Infosféra a denní praxe; Rozšířené reality a (obecně rozšířená) (ne)realita; Mámení v labyrintu světa.

Forma: Lehce ironická, rádobyvtipná. Necitovaný spoluautor metafor: J. A. Komenský.

Anotace: Obrazy pouti a pouště. Obraz pouti na poušti. Vyprahlost, žízeň po něčem, co nás přesahuje. Pokušení.

Kapitoly: Pokušení na poušti; Co jsme slyšeli? Být jako Bůh!

Forma: Lehce ironická, rádobyvtipná. My(s)ticko-religiózní. Necitovaný spoluautor metafor: Bůh (Ateisté, kteří nevěří, že Bible je slovem Božím nechť mi prominou.) 😀

Anotace: Krátké zamyšlení nad obrazem jeskyně. Platónsko-speleologická výprava do niter našich hlav a duší.

Kapitoly: Objevení jeskyně; jeskynní lidé; Platónova jeskyně stínů; Náboženství a ikonografie jeskynního kultu; Baumanova zrcadlová chodba a jeskyně ozvěn; Lidé ze zrcadlové chodby; Glumova jeskyně hádanek; Zrození miláška; Pán jeskyně; Útěk; Kdo jsi, zlořečený Nikdo?

Forma: Lehce ironická, rádobyvtipná. Necitované zdroje: Homér, Bible, Tolkien, Baumann a hlavně Platón (v tomto případě tedy spíše Sokrates).

Anotace: Jaké jsou „nové cíle“ pedagogiky pod vlivem nových technologií.

Kapitoly: Tvořit; Být hlavou v oblacích; Být nohama na zemi; Sny a jejich realizace.

Forma: Lehce ironická, rádobyvtipná. Nepřiznaní spoluautoři metafor: generace učitelů a všechny kreativní bytosti vůbec.

Anotace: Závěrečná kapitola Učitelské odyssey. Jsme ovcemi? Budeme lidmi? 

Kapitoly: Lidé a ovce; Jak nejlépe nakreslit beránka? Věci důležité jsou očím neviditelné.

Forma: Lehce ironická, rádobyvtipná. Necitovaný spoluautor: Antoine de Saint-Exupéry.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments