Nahlédněte do zažloutlých stránek starých učebnic… Snad tato ochutnávka postačí pro nasátí atmosféry dávno zašlých časů!

Z doby císaře pána a presidenta osvoboditele

DRNEC Josef. Panýrkův přírodozpyt pro měšťanské školy chlapecké. 11. vydání. Praha: Nákladem České grafické unie a.s., 1908.

POKORNÝ A., ROSICKÝ J. Přírodopis pro školy měšťanské. Na základě přírodopisu Al. Pokorného pro české měšťanské školy upravil Jos. Rosický. Třetí stupeň. 7. vydání. Praha: Česká grafická akc. společnost „Unie“. 1899.

HOFMAN Mikuláš, LEMINGER Emanuel. Přírodozpyt pro měšťanské školy chlapecké, III. Stupeň, 4. vydání. Praha: I. L. Kober, 1906.

DRNEC Josef. Panýrkův přírodozpyt pro měšťanské školy chlapecké i dívčí. I. Stupeň, 17. vydání. Praha: Nákladem České grafické unie a.s., 1925.

DRNEC Josef. Panýrkův přírodozpyt pro měšťanské školy chlapecké i dívčí. II. Stupeň, 16. vydání. Praha: Nákladem České grafické unie a.s., 1925.

Prvorepublikové práce páně Pastejříka

HORÁK-PASTEJŘÍK. Přírodozpyt pro měšťanské školy Díl I. Pro první třídu měšťanských škol chlapeckých i dívčích. 10. vydání, Praha: Komenium, 1930.

HORÁK-PASTEJŘÍK. Přírodozpyt pro měšťanské školy Díl II. Pro druhou třídu měšťanských škol chlapeckých i dívčích. 7. vydání, Praha: Komenium, 1932.

HORÁK-PASTEJŘÍK. Přírodozpyt pro měšťanské školy Díl III. Pro první třídu měšťanských škol chlapeckých. 5. vydání, Praha: Komenium, 1931.

PASTEJŘÍK Jan. Přírodozpyt (Neústrojná chemie s mineralogií) pro druhou třídu měšťanských škol. Praha: Komenium, 1934.

PASTEJŘÍK Jan. Ústrojná chemie, tělověda, zdravověda a geologie pro třetí třídu měšťanských škol. 2. vydání. Praha: Nová škola. 1936.

PASTEJŘÍK Jan. Přírodozpyt (Technologie). Pro jednoroční učebné kursy (IV. třídy) při měšťanských školách. (Podkladem bylo vydání Přírodozpytu IV a Přírodovědy pro pokusné školy měšť. od téhož autora. Praha: Komenium, 1933.

PASTEJŘÍK Jan. Přírodověda pro obecné školy (6., 7. a 8 postupný ročník). 3. vydání. Praha: Státní nakladatelství v Praze. 1937.

PASTEJŘÍK Jan. Přírodověda (Příroda a její síly v moci člověka) Pro první a druhý semestr pokusných měšťanských škol. Praha: Komenium. 1930.