Přírodozpyt –
Výuka Science

To, co dnes (zejm. v anglosaské školské tradici) objevujeme jako pedagogickou novinku – tzv. „integrovaná výuka přírodních věd (Science)“, bylo za Rakousko-Uherska (a za První republiky) zcela běžně na školách realizováno ve výuce Přírodozpytu.

Níže naleznete čtyři komiksová dílka zabývající se přírodovědným pokusem, jeho historickou i současnou povahou a rolí ve vyučování na našich školách.

Protože autor sám sebe považuje za „takypřírodovědce“, postupoval i v komiksu přísně vědecko-metodicky: Základní (výzkumná) otázka zní: Jaké jsou cíle metody „Pokus – omyl“ v přírodovědné výuce?

Anotace: Krátké zamyšlení nad motivací k učení se přírodním vědám. Vychází z prozření, ke kterému autor došel během rozhovoru s čerstvou maturantkou, která měla pocit, že svůj dojem na fyziku může konečně již nějakému fyzikovi svobodně říct. (Tuto žákyni autor neučil.)

Kapitoly: K metodám. Neúspěšné modely výuky. Klasická výuka. Načichaná moudrost. Cesta časem.

Forma: Lehce ironická, rádobyvtipná.

Anotace: Zamyšlení nad důvodem, proč výuka žáky nebaví. Je klasická výuka nudná a suchopárná? Jaké jiné možnosti vidíme v tradici českého školství? Učitelky a učitelé, kteří nám (ne)mohou být vzorem.

Kapitoly: Metoda. Neúspěšné modely výuky. Klasická výuka. Načichaná moudrost. Cesta časem.

Forma: Ironický, sarkastický a satiricky laděný pohled do „normální“ české školy.

Anotace: Exkurze do historie výuky přírodních věd. Sledování přesunu z pozice konstruktivismu do pozice kognitivismu. Proč se z Přírodo-zpytu staly Přírodo-pisy?

Kapitoly: Školní experiment včera a dnes. Od Přírodozpytu k Přírodovědě. Kterak se přírodozpytu naučiti. O zásadě zkušenosti. Zpytujme svou zkušenost. Blíž k přírodě. Multidisciplinarita vz. 1930. Hledejme nové cesty. Návštěva u Jana Pastejříka. Zkušenost – problém empirické báze.

Forma: Historicko-filosofická úvaha na pedagogické téma. Přes odlehčenou formu komiksu považuje autor obsah za velmi závažný (a celkem i seriózní).

Anotace: Komiksová zpráva o průběhu pokusu o zavedení počítačem podporovaných pokusů na ZŠ. 

Koncipována jako sled hypotéz, se kterými autor do projektu vstupoval, a jejich vyhodnocení. Autor děkuje Evropské unii za podporu! Děkuje také všem učitelům i žákům za oporu a jejich práci!

Kapitoly: Omyl? – POGIL na ZŠ Dolní Břežany. (Zpráva o projektovém záměru zavést počítačem podporované experimenty na základní školu.) Co jsme si ověřili? Z čeho jsme vystřízlivěli? Zefektivní počítač školní pokus?

Forma: Veskrze solidní (leč komiksová) zpráva o projektu financovaném ze strukturálních fondů ESF.