Historie, současnost a budoucnost výuky přírodních věd. Integrovaná výuka přírodních věd, badatelská výuka, pokusy…

Úvahy nad vstupem ICT do českých škol. Nástup digitální gramotnosti nebo digitální demence? Počítač jako dobrý sluha, ale zlý pán…

Pracovní výchova, technická výchova, ruční práce, řemeslnost… Proměny chápání těchto pojmů vlivem zuřící VT revoluce…