K bádání ve škole, rovnoměrným pohybem… vpřed! (Konkrétní pokus o aplikaci konkrétního pokusu)

Po předchozích dvou dílech, z nichž jeden byl zaměřen spíše historicky a druhý spíše teoreticky, dostáváme se v tomto pokračování konečně k výukové praxi. Rozebereme zde jednu konkrétní vyučovací hodinu fyziky na základní…

Continue Reading K bádání ve škole, rovnoměrným pohybem… vpřed! (Konkrétní pokus o aplikaci konkrétního pokusu)

Nabádání k bádání (K metodě)

Ředitel: "V čem spočívá neúspěch žáků ve Vašem předmětu? V neznalostech nebo v nezájmu?" Učitel: "Nevím. A ani mě to nezajímá..." Zamysleme se více nad badatelsky orientovanou výukou - BOV.…

Continue Reading Nabádání k bádání (K metodě)

Badatelská výuka – co to je? (K historii a současnosti Přírodozpytu)

„Koncept badatelsky orientované výuky přišel do České republiky ze zahraničí… Badatelsky orientovaná výuka představuje poměrně nový přístup k výuce přírodních věd…“  Činčera J., BADATELÉ.CZ, evaluační zpráva, Technická univerzita v Liberci, 2013, s.…

Continue Reading Badatelská výuka – co to je? (K historii a současnosti Přírodozpytu)

Hromádkovy nástěnné obrazy z Hořovic

Koncem roku 2017 jsem byl hostem na ZŠ Hořovice. Výzdoba tamější učebny fyziky mne uchvátila. Posuďte sami, jaké skvosty zde visí na zdech! Kreslil Otomar Zelenka (kolem roku 1910), tisk…

Continue Reading Hromádkovy nástěnné obrazy z Hořovic